Fabian Stasiak. Wprowadzenie do AutoCAD Mechanical - Wydawnictwo ExpertBooks

Przejdź do treści

Fabian Stasiak. Wprowadzenie do AutoCAD Mechanical

AutoCAD Mechanical

AutoCAD Mechanical jest programem klasy AutoCAD, przeznaczonym do wspomagania projektowania mechaniki 2D i do tworzenia dokumentacji rysunkowej projektów mechanicznych. Program AutoCAD Mechanical oferuje wszystkie narzędzia klasycznego programu AutoCAD oraz szereg wyspecjalizowanych narzędzi do projektowania obiektów mechanicznych, narzędzia obliczeniowe i usprawnione narzędzia rysunkowe lepiej przystosowane do rysowania dokumentacji rysunkowej projektów z dziedziny mechaniki. Poza narzędziami wspomagania rysowania i projektowania AutoCAD Mechanical udostępnia procedury pracy ukierunkowane na sprawne tworzenie projektów mechanicznych w przestrzeni 2D.

Warstwy i narzędzia wspomagania rysowania
AutoCAD Mechanical oferuje szereg usprawnień klasycznych poleceń rysunkowych programu AutoCAD, które ułatwiają tworzenie rysunku mechanicznego oraz całkowicie nowe narzędzia automatyzujące tworzenie obiektów rysunkowych typowych dla rysunku mechanicznego. Program AutoCAD Mechanical dostarcza przygotowany wstępnie układ warstw rysunkowych, na których są rozmieszczone charakterystyczne rodzaje linii oraz elementy spotykane w dokumentacji rysunkowej z dziedziny mechaniki.

Wymiarowanie rysunku mechanicznego
Jednym z najważniejszych elementów dokumentacji rysunkowej w mechanice jest wymiarowanie. AutoCAD Mechanical oferuje głęboko zmodyfikowane narzędzia wymiarowania klasycznego AutoCADa, które są w pełni przystosowane do wymagań dokumentacji rysunkowej z dziedziny mechaniki, bez konieczności wykonywania specjalnej konfiguracji.

Symbole rysunkowe
AutoCAD Mechanical oferuje obszerny zestaw symboli wymaganych w dokumentacji rysunkowej z dziedziny mechaniki. Program zapewnia zgodność symboli rysunkowych z wieloma standardami.

Ukrywanie zespolone 2D
W klasycznym środowisku programu AutoCAD przygotowanie linii ilustrujących krawędzie niewidoczne wymaga dużego nakładu pracy. AutoCAD Mechanical oferuje specjalną funkcjonalność ukrywania zespolonego, która pozwala na wyliczenie krawędzi niewidocznych 2D bazując na wskazanych obiektach znajdujących się na kolejnych planach.

Super polecenia
Do rysowania i edycji obiektów spotykanych w rysunku mechanicznym program AutoCAD Mechanical oferuje zestaw narzędzi nazwanych Super polecenia. Narzędzia te automatyzują edycję, kopiowanie, tworzenie widoków, aktualizację listy części, czy tworzenie elementów podobnych do istniejących.

Lista części i numerowanie pozycji
Każdy projekt z dziedziny mechaniki wymaga utworzenia odpowiednich zestawień komponentów. Program AutoCAD Mechanical dostarcza narzędzia do zautomatyzowanego tworzenia numeracji komponentów projektu mechanicznego i listy części na rysunkach złożeniowych. W jednym rysunku może istnieć wiele list części zawierających różne zestawienia. Narzędzia obsługujące numerację pozycji oraz listę części są zintegrowane z funkcjonalnością struktury mechanicznej. Dane z listy części mogą być eksportowane do systemów ERP i podobnych.

Obliczenia inżynierskie
AutoCAD Mechanical jest wyposażony w zestaw narzędzi do przeprowadzenia obliczeń sprawdzających różnych rodzajów obiektów mechanicznych. Do narzędzi obliczeniowych zaliczamy: obliczenia MES 2D do sprawdzenia naprężeń w elementach płaskich, obliczanie momentów bezwładności belek i odkształcenia belek, obliczenia wałków, narzędzia do doboru łożysk i obliczenia sprawdzające połączeń śrubowych.

Generatory obiektów mechanicznych
AutoCAD Mechanical udostępnia narzędzia automatyzujące projektowanie typowych obiektów mechanicznych, takich jak: wałki, połączenia gwintowe, połączenia kołkowe i inne, sprężyny, krzywki, otwory, przekładnie pasowe, przekładnie łańcuchowe.

Biblioteka części znormalizowanych
AutoCAD Mechanical dostarcza obszerną bibliotekę części znormalizowanych 2D, zawierającą następujące normalia: części złączne, kształtowniki stalowe, elementy wałków i wiele innych, zgodne z wieloma standardami. Biblioteka normaliów może być łatwo rozbudowana o kolejne normalia wprowadzone samodzielnie przez użytkowników programu.

Struktura mechaniczna
Poza klasycznym sposobem przygotowywania projektów mechanicznych AutoCAD Mechanical oferuje specjalny system pracy nazwany Struktura mechaniczna, bazujący na strukturze rzeczywistego projektu mechanicznego. W środowisku struktury mechanicznej występują nazwane części i zespoły złożone ze zgrupowanych obiektów rysunkowych. Projekt mechaniczny przygotowany w środowisku struktury jest prezentowany w oknie przeglądarki mechanicznej, w postaci hierarchicznej struktury z rozdziałem na części podzespoły. Zarówno biblioteka części znormalizowanych, ukrywanie zespolone 2D, narzędzia do tworzenia listy części, super polecenia i warstwy są zintegrowane ze środowiskiem struktury mechanicznej.

Przeglądarka mechaniczna
AutoCAD Mechanical wykorzystuje graficzny interfejs obsługi struktury mechanicznej, bazujący na podobnych rozwiązaniach, które spotykane są w programie Autodesk Inventor. Menu prawego klawisza udostępnia narzędzia do tworzenia i edycji obiektów struktury. Klasyczne przeciąganie i puszczanie wpisów w obrębie drzewa projektu pozwala na łatwą modyfikację struktury projektu.

Tworzenie rysunków z modeli 3D
Pomimo tego, że rdzennym środowiskiem pracy programu AutoCAD Mechanical jest przestrzeń 2D, program wykorzystuje funkcjonalność środowiska AutoCAD do pracy z modelami 3D i używa jej do tworzenia rysunków wykonawczych części i rysunków złożeniowych z modeli 3D pochodzących z różnych formatów.

©Copyright ExpertBooks 2020
Wszelkie prawa zastrzeżone
Bookmark and Share
Wróć do spisu treści