Zbiór ćwiczeń. Autodesk Inventor 2015. Kurs Professional. Informacje o książce - Wydawnictwo ExpertBooks

Przejdź do treści

Zbiór ćwiczeń. Autodesk Inventor 2015. Kurs Professional. Informacje o książce

Nasze książki > Zbiór ćwiczeń. Autodesk Inventor 2015 > Kurs Professional


Tytuł: Zbiór ćwiczeń. Autodesk Inventor 2015. Kurs Professional

Autor: Fabian Stasiak
Data publikacji: 02.2015
ISBN:
978-83-939196-4-2
Format: 19,5 x 27 cm
Liczba stron:
350
Miękka oprawa.
Druk czarno-biały i kolorowy

Nakład wyczerpany. Możliwy druk na żądanie.
W celu zamówienia tego tytułu prosimy o kontakt z Wydawnictwem.


Zobacz nowsze wydania tego podręcznika:
Zbiór ćwiczeń. Autodesk® Inventor® 2015. Kurs Professional to podręcznik dla tych użytkowników programu Autodesk Inventor, którzy chcą wdrożyć w swojej pracy zawodowej specjalizowane moduły dostępne w wersji Autodesk Inventor Professional 2015. 

W tym podręczniku zgromadzono materiał prezentujący narzędzia i techniki pracy zaproponowane w modułach specjalistycznych przeznaczonych do:

  • projektowania przebiegów instalacji rurowych,
  • projektowania tras wiązek przewodów i kabli elektrycznych,
  • prowadzenia symulacji dynamicznych mechanizmów,
  • analizy naprężeń części i zespołów,
  • analizy konstrukcji z kształtowników,
  • projektowania from wtryskowych.
W książce położono szczególny nacisk na praktyczne zapozna-nie się z narzędziami specyficznymi dla danego modułu specja-listycznego. Użytkownik programu będzie poznawał interesu-jący go temat wykonując ćwiczenia, które przygotowano do prowadzenia samodzielnej pracy z podręcznikiem. Dokładne przestudiowanie danego tematu i uważne wykonanie ćwiczeń pozwoli poznać dany moduł specjalistyczny i sprawnie zasto-sować oferowane przez program Inventor Professional narzę-dzia i techniki pracy do usprawnienia swojego procesu projek-towania. 

Poniżej przedstawione są ilustracje pochodzące z materiału ćwiczeniowego tego podręcznika. 
©Copyright ExpertBooks 2019
Wszelkie prawa zastrzeżone
Wróć do spisu treści