Fabian Stasiak. Informacja o autorze - Wydawnictwo ExpertBooks

Przejdź do treści

Fabian Stasiak. Informacja o autorze

Fabian Stasiak jest ekspertem z dziedziny wykorzystania oprogramo-wania firmy Autodesk w zakresie wspomagania projektowania i zarzą-dzania dokumentacją projektową. Specjalizuje się w doradztwie i we wdrażaniu rozwiązań CAD w firmach produkcyjnych, projektujących urządzenia mechaniczne, sprzęt powszechnego użytku, oprzy-rządowanie technologiczne, itp. Więcej informacji można znaleźć na stronie autora: www.cadconsulting.pl.


Fabian Stasiak jest autorem wielu publikacji książkowych, artykułów i tłumaczeń z dziedziny oprogramowania CAD dla mechaników. Jego ponad 20 letnie doświadczenie we wdrażaniu programów CAD w polskich biurach konstrukcyjnych, udział w wyspecjalizowanych szkoleniach prowadzonych przez firmę Autodesk oraz bardzo dobra znajomość problematyki projektowania z wykorzystaniem oprogra-mowania CAD, przyczyniły się do powstania wielu interesujących podręczników.

Fabian Stasiak posiada certyfikat:
Autodesk Inventor Cerified Professional
oraz posiadał certyfikat Autodesk Authorized Author do końca trwania programu certyfikowanych autorów publikacji.
©Copyright ExpertBooks 2019
Wszelkie prawa zastrzeżone
Wróć do spisu treści